Benaming mace onderdelen
Counteren
Gegeven commando annuleren
Algemeen waarschuwings teken
Markeren
Muziek stoppen eind van
de regel
Rechts af
Links af
Band cirkel: mace draait twee keer rond in front van de D/M
Spelend aanmarcheren
                            MASSED BAND DRILL

       1   Vind uit wat er van de Drummajors wordt verwacht.

       2   Volg de senior Drummajor en blijf in lijn met de
            andere Drummajors.

        3   Alleen de senior Drummajor geeft mace of stem
            commando's naar de bands. Tenzij anders is
            afgesproken.

        4   Maak de bewegingen zo simpel mogelijk.

        5   Gebruik hand signalen voor de andere Drummajors
              te waarschuwen bij mace commando's.

         6    Als is afgesproken om de bands van het veld af te
                leiden gebruik de nodige stem of mace
                commando's