STRAFPUNTEN                                          
                       
                          LATEN VALLEN VAN DE MACE       
                                                                                                                    punten aftrek voor het laten vallen in de sectie "Quality" en
    tussen de 2 en 5 punten aftrek waarneer je bij het oprapen je
    teveel afwijkt van de te lopen lijn in de sectie "Deportment"

                                                                                                                      FLOURISCH IN DE EERSTE 8 MATEN VAN DE REGEL

   4 punten aftrek voor dit vergrijp in de sectie "Quality" Als de
   punt van de mace zich boven de boven kant bevind in een  
   eerste deel van de muziek  zal dit worden aangerekend als
   flourisch ( behoudens bij de counter beweging )                      LATEN STOPPEN MET SPELEN IN HET
                                      EERSTE DEEL
                                                              
                     4 punten aftrek in de sectie "Mace Drill"

                                ALGEMENE REGELS           
   De competitie start bij het eerste kommando van het jurylid en
   eindigd bij het kommando "stand at ease". Het jurylid geeft    
   voor de start aan  hoeveel maal er op en neer moet worden
   gelopen en eventueel  aangeven waar er moet worden ge-
   stopt.    
   Hij zal ook de counterlijn bepalen . 
   De drummajor zal op de stop lijn eerst "mark time" aangeven
   en dan de band laten stoppen van marcheren en vervolgens
   de band laten stoppen met spelen van de muziek .                   
   Dit alles op het korrekte moment.         
   Drummajors zullen niet met meer als 6 tegelijk worden beoor-
   deeld
   Bij een gelijke eindstand zal de beslissing wie er heeft gewon
   nen heeft genomen worden door de volgende regels toe te
   passen:                                                   

               Ten eerste:        Marching and deportment totaal
               Ten tweede:       Flourisch totaal
               Ten derde:         Foot drill sub totaal.
               Ten vierde:        Flourisch variatie sub totaal
                                  PUNTEN VERDELING

                       DRESS: Maximaal 20 punten.
              Voor elke fout aan het uniform word een punt in
              mindering gebracht. Bij een finale worden de dress  
              punten meegenomen. Het jurylid zal omschrijven
              waarom punten aftrek is toegepast.
                     MARCHING AND DEPORMENT:
                       Is onderverdeelt in vier secties
              Marching,Deportment,Foot Drill,Mace Drill.
                     Marching: Maximaal 10 punten.
               Beweging en kontrole over de vrije arm.
               Beweging en kontrole over de mace arm.
               Uitvoering van het marcheren.
                   DEPORTMENT: Maximaal 10 punten.
               Stijfheid van het lichaam.
               Algemeen draagvlak.
               Houding ten opzichte van de ooglijn.
                    FOOT DRILL: Maximaal 10 punten.
               In de houding komen.
               Rechts om of rechtsomkeer.
               Stoppen.
               Kontroleren op de "standed at ease"houding.
                   MACE DRILL: Maximaal 10 punten.
               Counteren.
               Markeren en stoppen.
               Muziek stoppen.
               FLOURISCH: Is onderverdeelt in drie secties
                   Variatie, Kwaliteit, Moeilijkheidsgraad              
                               Maximaal 20 punten.
     VARIATIE: Hoe beter de variatie ,hoe hoger de punten.
     QUALITY: Vertrouwen in je "flourisch" en het vloeiend uit-
     voeren van al je bewegingen.
               
                         DEGREE OF DIFFICULTY:
        Moeilijkheidsgraad van de verschillende bewegingen.
              Hoe beter de flourisch hoe hoger de punten.